Privacybeleid

Aan het einde van de eerste behandeling vraag ik om je persoonsgegevens. Dit zijn naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en polisnummer van je verzekering. Deze gegevens heb ik nodig voor het opstellen en verzenden van de factuur. Ik vraag je op dat moment om toestemming om jouw gegevens op te mogen slaan. Wanneer je deze gegevens verstrekt stem je daar automatisch mee in. Volgens de wet ben ik verplicht om jouw dossier 5 jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Verwerkersovereenkomst

Jouw gegevens worden niet met anderen gedeeld. In geval van overleg met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut of psycholoog, vraag ik hiervoor steeds mondelinge toestemming. Bij overleg zal ik alleen je naam en gezondheidsgegevens gebruiken.